220 estudiants de Girona, Salt i Banyoles reflexionen sobre la guerra amb Flors i viatges de Cabosanroque