Escoles Tàndem

Presentació del programa

#EscolesTandem

 

Foto: Harold Abellán

Què són?

Escoles Tàndem és un programa impulsat per la Fundació Catalunya La Pedrera que posa a col·laborar plegats un centre educatiu i una institució de referència durant tres cursos, amb l’objectiu de singularitzar el centre educatiu en el marc d’un procés d’innovació. Aquesta iniciativa comporta que treballin conjuntament tot el claustre amb els professionals de la institució intercanviant coneixements, experiències i material pedagògic. Al mateix temps, també és una oportunitat excel·lent perquè les institucions reflexionin sobre, com a mínim, les seves pròpies activitats educatives. Els projectes Tàndem neixen amb la voluntat de ser sostenibles a llarg termini.

En el marc d’aquest programa, des de la Fundació Ciutat Invisible i Temporada Alta, hem estat escollits per treballar amb 4 centres educatius de Girona i Salt, com a institució i festival de referència en l’àmbit de les arts escèniques.

 

Eixos d’innovació del programa

El programa Tàndem entre les escoles de Girona i Salt i la Fundació Ciutat Invisible + Temporada Alta busca treballar processos d’aprenentatge transversals a partir de les arts escèniques, que fomentin la interculturalitat, la cohesió social i la participació a la vida cultural i proposin canvis estratègics per millorar la qualitat educativa del centre educatiu, seguint quatre eixos:

Eix metodològic

Conjunt de modificacions a nivell de programació, currículum i avaluació que acompanyen l’alumnat a un aprenentatge competencial. Propostes flexibles que col·loquen el docent i l’alumnat en un paper nou, en una situació de corresponsabilitat del processos i resultats.

Eix de cultura de centre

El treball de valors compartits per la comunitat educativa. Novetats en l’àmbit comunicatiu, en les estratègies de cohesió i en la formació competencial del claustre que contribueixin a renovar consensos i reforçar el sentiment de pertinença.

Eix d’organització de centre

Una nova mirada d’organització a nivell horari i de recursos que facilita l’encaix i progrés dels altres eixos. Novetats en la distribució horària, l’agrupació de l’alumnat i docents i la flexibilització de l’ús de recursos que afavoreixin el compromís professional i el sentiment vocacional del claustre.

Eix d’espais d’aprenentatge

Transformació dels espais aula, els espais comuns, els espais de pas i els espais exteriors per posar en valor l’oportunitat educativa àmplia. Novetats en les distribucions i ús flexible dels espais, en els materials i tecnologies, en l’aprofitament de l’entorn natural i urbà per crear entorns d’aprenentatge.

Foto: Harold Abellán

Com ho fem?

Programa de disseny curricular

Anàlisi de les necessitats i oportunitats del centre i propostes de millora.

Es tracta d’un projecte de tres anys, que compta amb una primera fase d’anàlisi, seguida d’un procés de canvis metodològics i curriculars per, finalment, consolidar una estratègia de centre sostenible a llarg termini. Durant la fase inicial, treballem conjuntament amb l’equip docent per dur a terme una anàlisi de les necessitats del centre i identificació d’oportunitats. A partir d’una revisió conjunta dels plans d’estudi, definim objectius comuns i propostes de canvis curriculars.

Per altra banda, oferim suport al centre en tots aquells projectes artístics que ja estiguin en marxa i fem propostes d’innovació per a les seves activitats habituals (portes obertes, Sant Jordi, sortides, etc.).

La tercera i última fase del projecte, la dediquem a treballar la transmissió dels coneixements adquirits. Durant aquesta fase, tenim en consideració la possibilitat de  crear materials didàctics basats en l’experiència del projecte que puguin estar disponibles una vegada hagi finalitzat.

Programa de formació del professorat

30 hores reconegudes pel Departament d’Ensenyament repartides durant cada curs acadèmic.

Des de la Fundació La Ciutat Invisible, dissenyem un programa de formació de 30 hores anuals per al claustre de cada centre educatiu, repartides durant tot el curs escolar en sessions de 2 o 3 hores seguides. El conjunt de la formació està reconeguda pel Departament d’Ensenyament. Es tracta d’una formació específica feta a mida per cada claustre. El disseny dels continguts el treballem conjuntament amb l’equip impulsor de cada centre per tal de formar el claustre en els àmbits que es considerin més oportuns segons els canvis curriculars que estiguin portant a terme.

Activitats amb l’alumnat

Participació a les activitats d’A Tempo – Arts i Formació

Durant tot el projecte convidem els estudiants participants a assistir gratuïtament a alguns espectacles de Temporada Alta i a altres espectacles teatrals que es programen al Teatre de Salt. A més, promovem que el centre participi de les activitats educatives de projecte A Tempo – Arts i Formació, que genera experiències culturals a escoles i instituts i facilita espais de reflexió i intercanvi de coneixement entre professionals de les arts i l’educació.

Un projecte de:

Amb: