Artistes a l’Aula arriba als instituts de Sils i Anglès per primera vegada