Totes les persones tenim dret a participar i contribuir a la vida cultural del nostre entorn.

#ATempo

Qui som?

A Tempo – Arts i Formació és el projecte educatiu de la Fundació La Ciutat Invisible i Temporada Alta que té com a objectiu formar una ciutadania crítica que participi activament de la vida cultural del territori. El projecte inclou dos tipus d’accions: d’una banda, accions formatives en l’àmbit de les pedagogies artístiques adreçades a professionals i, de l’altra, activitats dins i fora dels centres educatius dirigides a joves i infants.

 

Què fem?

ACTIVITATS

Programem activitats artístiques dins i fora dels centres educatius dirigides a estudiants tant de primària com de secundària:

  • Artistes a l’Aula. Arxiu d’eines digitals elaborades conjuntament amb artistes, creadors i professionals de Temporada Alta per donar a conèixer la seva professió des d’una vessant teòrica i pràctica.
  • Temporada Alta a l’Aula. Transmetem valors i generem debat i reflexió a les aules a partir d’obres de teatre i dansa amb contingut pedagògic.
  • Torneig de Dramatúrgia per a Instituts. Endinsem estudiants de 4t d’ESO i batxillerat en el procés de creació de textos teatrals, des de l’escriptura fins a la posada en escena, amb l’acompanyament de professionals. Proposta inspirada en el clàssic Torneig de Dramatúrgia Catalana de Temporada Alta.

 

FORMACIÓ

Desenvolupem programes formatius amb l’objectiu de crear espais de trobada i d’intercanvi de coneixement on professionals de les arts, la cultura i l’educació treballen conjuntament:

  • Seminari de formació. Proporcionem una formació basada en les arts, que inclou un acompanyament pedagògic integral i l’acreditació de diversos perfils docents.
    • Seminari A Tempo a Girona. El seminari de formació té lloc a la ciutat de Girona des del 2017 i es realitza al mes de juliol.
    • Seminari Sevilla. Al 2022 es va estendre el format del seminari de Girona a la ciutat de Sevilla. Té lloc durant el mes de gener.
  • Jornades per a docents i artistes-educadors. Organitzem diferents jornades i espais de trobada per reflexionar sobre qüestions d’actualitat entorn de les arts, la cultura i l’educació:
  • Crea el teu projecte. Donem suport artístic i pedagògic a projectes d’escoles i instituts aportant els recursos professionals necessaris.

Per què ho fem?

El dret de tota persona a participar a la vida cultural està intrínsecament vinculat al dret a l’educació.  D’una banda,  les escoles no només són espais de formació si no també espais culturals on hi tenen lloc les primeres experiències culturals dels joves i infants. D’altra banda, els equipaments culturals tenen una responsabilitat educativa vers el territori.

Per això, vetllem pel dret de les persones a participar a la vida cultural centrant els nostres esforços en: gaudir les arts escèniques, fomentar les pedagogies artístiques i acompanyar la creació.

Gaudiment de les arts escèniques

Facilitem l’assistència a espectacles dins i fora dels centres educatius per garantir la igualtat d’oportunitats d’accés a la cultura entre escoles i instituts en funció del seu entorn social d’origen.  També, acostem el treball d’artistes, creadors i professionals de la cultura als centres educatius perquè donin a conèixer la seva feina i treballar competències culturals des d’una vessant teòrica i pràctica.

Foment de pedagogies artístiques

A través de diferents accions, reivindiquem el valor educatiu de les arts com a eina de reflexió, transmissió de coneixement i foment del pensament crític. D’una banda, oferim formació específica a educadors i artistes interessats en l’educació a través de les arts. De l’altra, programem espectacles d’arts en viu a les aules per tractar continguts educatius des d’una mirada crítica i diversa.

Acompanyament en la creació

Promovem la creació artística dins els centres educatius i donem suport professional a iniciatives de centres educatius amb l’objectiu d’incloure-les a la programació cultural del territori.