Totes les persones tenim dret a participar i contribuir a la vida cultural del nostre entorn.

#ATempo

Qui som?

A Tempo – Arts i Formació és un projecte educatiu de la Fundació La Ciutat Invisible i Temporada Alta que té com a objectiu formar una ciutadania crítica que participi activament de la vida cultural del territori. El projecte inclou dos tipus d’accions: d’una banda, accions formatives en l’àmbit de les pedagogies artístiques adreçades a professionals i, de l’altra, activitats dins i fora dels centres educatius dirigides a joves i infants.

 

Què fem?

ACTIVITATS

Programem activitats artístiques dins i fora dels centres educatius dirigides a estudiants tant de primària com secundària. Totes les activitats que proposem es realitzen en horari lectiu:

  • Artistes a l’Aula. Acostem artistes, creadors i professionals de Temporada Alta als centres de secundària per donar a conèixer la seva professió des d’una vessant teòrica i pràctica.
  • Temporada Alta a l’Aula. Transmetem valors i generem debat i reflexió a les aules a partir d’obres de teatre i dansa amb contingut pedagògic.
  • Torneig de Dramatúrgia per a Instituts. Endinsem estudiants de batxillerat en el procés de creació de textos teatrals amb l’acompanyament de professionals donant-los l’oportunitat de participar i contribuir en un espectacle únic entre instituts. Proposta inspirada en el clàssic Torneig de Dramatúrgia per a adults de Temporada Alta.

 

FORMACIÓ

Les arts escèniques encara tenen un paper residual en l’educació i, per això, és necessari compartir eines i crear nous perfils professionals. En aquest context, desenvolupem programes formatius amb l’objectiu de crear espais de trobada i d’intercanvi de coneixement on professionals de les arts, la cultura i l’educació treballen conjuntament. Les accions que desenvolupem són:

  • Itinerari de formació. Organitzem un conjunt de jornades durant el curs escolar amb l’objectiu de reflexionar entorn el paper de les arts escèniques en l’educació i proporcionar eines artístiques per aplicar a l’aula a través d’un seguit de vídeos formatius.
  • Seminari A Tempo. Proporcionem una formació basada en les arts en una trobada anual entre professionals de les arts i l’educació, que inclou un acompanyament pedagògic integral i l’acreditació de diversos perfils docents.
  • Crea el teu projecte. Donem suport artístic i pedagògic a projectes d’escoles i instituts aportant els recursos professionals necessaris.

 

Per què ho fem?

El dret de tota persona a participar a la vida cultural està intrínsecament vinculat al dret a l’educació.  D’una banda,  les escoles no només són espais de formació si no també espais culturals on hi tenen lloc les primeres experiències culturals dels joves i infants. D’altra banda, els equipaments culturals tenen una responsabilitat educativa vers el territori.

Per això, vetllem pel dret de les persones a participar a la vida cultural centrant els nostres esforços en: gaudir les arts escèniques, fomentar les pedagogies artístiques i acompanyar la creació.

Gaudiment de les arts escèniques

Facilitem l’assistència a espectacles dins i fora dels centres educatius per garantir la igualtat d’oportunitats d’accés a la cultura entre escoles i instituts en funció del seu entorn social d’origen.  També, acostem el treball d’artistes, creadors i professionals de la cultura als centres educatius perquè donin a conèixer la seva feina i treballar competències culturals des d’una vessant teòrica i pràctica.

Foment de pedagogies artístiques

A través de diferents accions, reivindiquem el valor educatiu de les arts com a eina de reflexió, transmissió de coneixement i foment del pensament crític. D’una banda, oferim formació específica a educadors i artistes interessats en l’educació a través de les arts. De l’altra, programem espectacles d’arts en viu a les aules per tractar continguts educatius des d’una mirada crítica i diversa.

Acompanyament en la creació

Promovem la creació artística dins els centres educatius i donem suport professional a iniciatives de centres educatius amb l’objectiu d’incloure-les a la programació cultural del territori.